اعضای کمیته علمی کنفرانس

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

تصاویر

1.   

پروفسور علی نقی مصلح شیرازی

استاد تمام

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

پروفسور علی نقی مصلح شیرازی  

2.    

پروفسور محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

پروفسور محمدحسن مشکسار

3.    

دکتر حبیب رودساز

دانشیار

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حبیب رودساز

4.    

دکتر علی کرباسی زاده

دانشیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

1 

5.        

دکتر احسان سقط فروش

استادیار

مدیریت ساخت

عضو هیئت علمی دانشگاه ژوهانسبرگ

ehsan

6.        

دکتر سید ثمرالدین صمداوف

استادیار

دکتری فلسفه و کلام

دانشگاه تاجیکستان

صمداوف

7.        

دکتر مهرالدین غیاث اوف

استادیار

دکتری فلسفه و کلام

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی تاجیکستان

غیاث اوف

8.        

دکتر اردلان فیلی

مربی

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا  شیراز

دکتر اردلان فیلی  

9.        

دکتر عباس ثابت

مربی

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

dr-sabet

10.    

دکتر اصغر فتحی عمادآبادی

مربی

فلسفه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر اصغر فتحی عماد آبادی

11.    

دکتر عبدالله توکلی

دانشیار

مدیریت دولتی

معاون پژوهشی حوزه و دانشگاه

دکتر عبدالله توکلی

12.    

دکتر حسین فلاحی اصل

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

دکتر حسین فلاحی اصل

13.    

دکتر علی حسینی

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر علی حسینی

14.    

دکتر علیرضا فاضلی

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

دکتر علیرضا فاضلی

15.    

دکتر محمد جامعی

استادیار

مدیریت

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس

دکتر محمد جامعی

16.    

دکتر علی انوری

استادیار

مدیریت تولید و عملیات

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر علی انوری

17.    

دکتر سعید رازقی

استادیار

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر سعید رازقی

18.    

دکتر جلال روستا

مربی

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شیراز

آقای جلال روستا

19.    

دکتر موسی رحیمی

استادیار

مدیریت بازرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

دکتر موسی رحیمی

20.    

دکتر سمانه رئیسی ناقچی

مربی

مدیریت بازرگانی

مدیر پژوهشی مرکز آموزش عالی لامرد

دکتر سمانه رِئیسی ناقچی

21.    

دکتر کبری منصوری زاده

استادیار

زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر کبری منصوری زاده

22.    

دکتر حمیدرضا ذاکری

استادیار

روانشناسی

مدرس موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر حمیدرضا ذاکری

23.    

دکتر غلامحسین توکلی

دانشیار

اخلاق

عضو هیئت علمی دانشگا اصفهان

ذکتر غلامحسین توکلی

24.    

دکتر محسن مطیعی

استادیار

مدیریت کارآفرینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محسن مطیعی

25.    

دکتر سجاد غلامی ترکسلویه

استادیار

مدیریت ورزشی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

غلامی

26.    

دکتر آرمان بهاری

استادیار

مهندسی صنایع

دانشگاه سیستان و بلوچستان

آرمان بهاری

27.    

دکتر عبدالرحمن مهدی پور

دانشیار

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید چمران

مهدی پور

28.    

دکتر امیر کشاورزی

مربی

روانشناسی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر امیر کشاورزی

29.    

دکتر سکینه اوجی مهر

استادیار

اقتصاد

دانشگاه شیراز

دکتر سکینه اوجی مهر

30.    

دکتر ابوذر جمال نیا

استادیار

مدیریت

دانشگاه خوارزمی

دکتر ابوذر جمال نیا  

31.    

دکتر نوید رضا نمازی

استادیار

حسابداری

دانشگاه شیراز

دکتر نوید رضا نمازی

32.    

دکتر محمد سعید ذبیحی دان

استادیار

اقتصاد شهری و منطقه ای

دانشگاه رازی

محمد سعید ذبیحی دان

33.    

دکتر سمیرا رعنایی

مربی

روانشناسی بالینی

دانشگاه شیراز

سميرا رعنايي

34.    

دکتر فاطمه کبیری

استادیار

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر فاطمه کبیری  

35.    

دکتر اصغر نجفی

استادیار

مدیریت ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

دکتر اصغر نجفی

36.    

دکتر سحر ذبیحی دان

استادیار

مبانی تعلیم و تربیت

دانشگاه شیراز

دکتر سحر ذبیحی دان

37.    

سرکار خانم حقیقی نژاد

مربی

مدیریت

دانشگاه شیراز

خانم حقیقی نژاد

38.    

دکتر فرهاد فرهادی

مربی

مدیریت صنعتی (تولید عملیات)

دانشگاه تهران

دکتر فرهاد فرهادی

39.

دکتر ممتازیان

استادیار

حسابداری

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

دکتر ممتازیان

40.

دکتر محمد رضا بردیده

استادیار

روان شناسی

دانشگاه آزاد فیروزآباد

دکتر محمد رضا بردیده 

41.

دکتر پرویز رستم زاده

استادیار

اقتصاد

دانشگاه شیراز

دکتر پرویز رستم زاده

42.

دکتر ام الخیر احمد

دانشیار

زبان شناسی

دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

دکتر هدینا هبیل

43.

دکتر هدینا هبیل

دانشیار

زبان انگلیسی

دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

دکتر امل الخیر احمد

 44.

دکتر احسان جوانمردی

استادیار

مدیریت مهندسی

دانشگاه هوا و فضای نانجینگ چین 

احسان جوانمردی